حالت‌های مختلف تصمیم‌گیری توسط اداره امور پناهندگی در آلمان

اداره امور پناهندگی (بامف) در بررسی و در دادن جواب به درخواست پناهندگی چهار حالت مختلف را باید بررسی کند. این موارد، چهار نوع حمایت متفاوت که هر کدام بر اساس مواد قانونی مختلف می‌باشند را تعریف و مشخص کرده که عبارتند از:
1. پناهنده پذیرفته شده Asylberechtigte: اصطلاحا پناهنده سیاسی. بر اساس بند ۱ ماده ۱۶آ قانون اساسی آلمان. این ماده تصریح می‌کند: “افرادی که به دلیل باور سیاسی‌شان تحت تعقیب هستند، از پناهندگی سیاسی برخوردار می‌شوند.”
این نوع پناهندگی به فردی تعلق می‌گیرد که علاوه بر قبولی دلایل پناهندگی، می‌تواند اثبات کند که مستقیم و هوائی وارد خاک آلمان شده، از یک کشور اتحادیه اروپا و عضو قرارداد شنگن ویزای سفر دریافت نکرده و یا از یک کشور امن دیگر عبور نکرده یا در آنجا قبلا درخواست پناهندگی نداده بوده است. در صورت قبولی پناهندگی بر این اساس، پناهنده، روادید سفر برای پناهندهReiseausweis für Flüchtling، پاس آبی دریافت کرده، اقامت سه ساله گرفته و در سه ماه اول دریافت قبولی پناهندگی می‌تواند برای همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال درخواست به هم پیوستن خانوادگی Familienzusammenführung بدهد. اگر این مهلت سه ماهه بگذرد و هنوز چنین درخواستی داده نشده باشد، بعد از آن، باید شاغل بوده و میزان درآمدش در حدی باشد که بتواند افراد خانواده‌اش را بدون کمک دولتی، شخصا تحت پوشش بگیرد. این اقامت می‌تواند بعد از سه یا پنج سال و تحت شرایطی تبدیل به اقامت دائم شود. این اقامت همراه با اجازه کار و اجازه کسب و اشتغال آزاد است.
2. پناهنده تحت حمایت Anerkannte Flüchtlinge: اصطلاحا پناهنده. منطبق بر کنوانسیون ژنو و بر اساس بند ۱ ماده ۳ قانون پناهندگی آلمان. ماده ۲ کنوانسیون ژنو مصوب ۲۸ ژوییه ۱۹۵۱ در تعریف پناهنده تصریح می‌کند، پناهنده کسی است که: “به‌ علت‌ ترس‌ موجه‌ از اینکه‌ به‌ علل‌ مربوط‌ به‌ نژاد یا مذهب‌ یا ملیت‌ یا عضویت‌ در بعضی‌ گروه‌های‌ اجتماعی‌ یا داشتن‌ عقاید سیاسی‌ تحت‌ شکنجه‌ قرار گیردـ در خارج‌ از کشور محل‌ سکونت‌ عادی‌ خود به‌ سر می‌برد و نمی‌تواند و یا به علت‌ ترس‌ مذکور نمی‌‌خواهد خود را تحت‌ حمایت‌ آن‌ کشور قرار دهد.” از نظر قانون اقامت آلمان، منشاء خطر هم ارگان‌های حکومتی و هم نیروهای غیر حکومتی را شامل می‌شود.
این نوع پناهندگی به فردی تعلق می‌گیرد که علاوه بر قبولی دلایل پناهندگی، نمی‌تواند اثبات کند که مستقیم و هوایی وارد خاک آلمان شده است. در صورت قبولی پناهندگی بر این اساس، پناهنده پاس آبی دریافت کرده، اقامت سه ساله گرفته و در سه ماه اول دریافت قبولی پناهندگی می‌تواند برای همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال درخواست به هم پیوستن خانوادگی بدهد. اگر این مهلت سه ماهه بگذرد و هنوز چنین درخواستی داده نشده باشد، بعد از آن، باید شاغل بوده و میزان درآمدش در حدی باشد که بتواند افراد خانواده‌اش را بدون کمک دولتی، شخصا تحت پوشش بگیرد. این اقامت می‌تواند بعد از سه یا پنج سال و تحت شرایطی تبدیل به اقامت دائم شود. این اقامت همراه با اجازه کار و اجازه کسب و اشتغال آزاد است.
3. حمایت انسان‌دوستانه Subsidiärer Schutz: براساس بند ۱ ماده ۴ قانون پناهندگی آلمان. اصطلاحا اقامت انسانی. در مواردی که مشخص شود در صورت بازگشت فردی به کشورش، به خاطر تهدیدهای موجود و وضعیتی که در آن کشور حاکم است به طور جدی از سوی نیروهای حکومتی یا غیر حکومتی در معرض آسیب و خسارت قرار دارد، یا حکومت توان حمایت و حفاظت از شهروندانش در مقابل این تهدید‌ها را ندارد.
در این حالت یک اقامت یک ساله داده می‌شود که در پایان برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید است. بعد از پنج سال و در صورت احراز شرایط لازم، به ویژه داشتن کار با درآمد کافی، داشتن مدرک زبان آلمانی و نداشتن سوء پیشینه، امکان دریافت اقامت دائمی‌ وجود دارد. فردی که چنین قبولی دریافت می‌کند باید پاس ملی کشور خود را ارائه دهد. اگر پاس معتبر نداشته یا نتواند از سفارت کشورش پاس دریافت کند، می‌تواند به اداره خارجیان شهر محل سکونت‌اش روادید سفر برای خارجیان Reiseausweis für Ausländerدرخواست دهد که به آن اصطلاحا پاس خاکستری گفته می‌شود. این اقامت همراه با اجازه کار است. برای این دسته از پناهجویان امکان به هم پیوستن همسر و فرزندان تا ۱۶ ماه مارس ۲۰۱۸ معلق شده است.
4. ممنوعیت اخراج به کشور مبدأ Nationales Abschiebungsverbot: در انطباق با کنوانسیون اروپا برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، بند ۵ و بند ۷ از ماده ۶۰ قانون اقامت آلمان تصریح می‌کند: اصطلاحا اقامت انسانی. پناه جویی که نیازمند حمایت است، در صورتی که از یک بیماری جدی رنج می‌برد به نحوی که اخراج به کشور مبدأ به طور تعیین کننده و مشخص موجب وخامت حال و به خطر افتادن جان او گردد، در چنین حالتی اخراج این فرد ممنوع است.
در صورتی که امکان اخراج این فرد به کشور دیگری وجود نداشته باشد و در صورتی که این فرد در مراحل اداری، به ویژه در تعیین تشخیص هویت و تهیه مدارک هویت، همکاری لازم را داشته باشد، اداره خارجیان می‌تواند به این فرد اجازه اقامت بدهد. این اقامت برای یک سال است. در صورتی که در وضعیت شخص یا کشور مبدأ تغییری ایجاد نشود، این اقامت می‌تواند تمدید شود.
بعد از پنج سال و در صورت احراز شرایط لازم، به ویژه داشتن کار با درآمد کافی، داشتن مدرک زبان آلمانی و نداشتن سوء پیشینه، امکان دریافت اقامت دائمی‌ وجود دارد. فردی که چنین قبولی دریافت می‌کند باید پاس ملی کشور خود را ارائه دهد. اگر پاس معتبر نداشته یا نتواند از سفارت کشورش پاس دریافت کند، می‌تواند به اداره خارجیان شهر محل سکونت‌اش روادید سفر برای خارجیان درخواست دهد که به آن اصطلاحا پاس خاکستری گفته می‌شود. این اقامت همراه با اجازه کار است. برای این دسته از پناهجویان امکان درخواست به هم پیوستن همسر و فرزندان، فقط تحت شرایط خاص وجود دارد که البته شرایط در نظر گرفته شده بسیار سخت است.
پناهندگی خانوادگی Familienasyl: خانواده قبول شدگان دسته اول و دوم که در این نوشتار آمده‌اند (پناهنده پذیرفته شده و پناهنده تحت حمایت) می‌توانند در صورت قبولی یک عضو خانواده (به عنوان نفر اصلی پرونده)، بر اساس قبولی نفر اصلی درخواست کرده تا به آنها نیز قبولی هم‌سطح او اعطا شود. منظور از خانواده در اینجا همسر یا شریک زندگی و فرزندان زیر ۱۸ سال است.
فرزندی که در آلمان به دنیا می‌آید In Deutschland geborene Kind: در صورتی که تا قبل از اعلام قبولی پناهندگی، پناهجوصاحب فرزند شود می‌توان برای کودک تازه به دنیا آمده درخواست پناهندگی داد. اگر چنین درخواستی به «بامف»، اداره امور پناهندگی، داده نشود، از طرف این اداره کودک مشمول همان درخواست پدر و مادر می‌شود.
منبع: بامف

نظرات

صفحات